Arts Marcials

PISCINES CLUB ESPORTIU

Kàrate

El Karate-dô és un art marcial originari de les illes Ryukyu a Japó, especialment de la coneguda Illa d'Okinawa. Els seus orígens es remunten diversos segles enrere i es basen en la fusió de les arts marcials autòctones de les Ryukyu, el Te o Tu a Okinawense, literalment mà, el Tegumi lluita nativa d'Okinawa amb el Kenpo Xinès i en menor mesura amb altres disciplines del sud-est asiàtic.

Kobudo

El Kobudo d'Okinawa (camí de l'art marcial antic) sorgeix fruit de la prohibició de tinença d'armes a què els habitants de les Illes RyuKyu es van veure exposats en diverses ocasions.

La primera prohibició va ser decretada pel Rei de la Monarquia de les Ryukyu Soshin al segle XV encara que la majoria d'historiadors afirmen que va ser a la conclusió de la Guerra Civil de Japó el 1609 quan el clan Samurai Satsuma va assumir el control de les RyuKyu posant fi a la seva indepència, quan es produeix el punt àlgid del desenvolupament.

Judo

El judo és una de les arts marcials preferides dels nens. Desenvolupen les seues capacitats físiques i psíquiques i milloren el seu estat de forma alhora que aprenen valors tan importants com la companyonia o el respecte cap als altres. La UNESCO va declarar el Judo com el millor esport inicial formatiu per a nens i joves de 4 a 16 anys, ja que permet una educació física integral, potenciant, per mitjà del coneixement d'aquest esport, totes les seves possibilitats psicomotrius (ubicació espacial, perspectiva, ambiextrisme, lateralitat, llançar, halar, empènyer, arrossegar-se, saltar, rodar, caure, coordinació conjunta i independent de les dues mans i peus, etc.) i de relació amb les altres persones, fent ús del joc i la lluita com a element integrador-dinamitzador i introduint la iniciació tecnicotàctica esportiva de forma adaptada; a més de cercar un condicionament físic general, idoni.